FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ Imprimare

Obiectiv general

 

Promovarea unei dezvoltări rurale durabile în întreaga Comunitate, venind în completarea politicilor de piață şi de susținere a veniturilor aplicate în cadrul politicii agricole comune, al politicii de coeziune si al politicii comune în domeniul pescuitului.

 

 

Obiectivele specifice

 

  • îmbunătăţirea competitivității agriculturii şi silviculturii prin sprijinirea restructurării, dezvoltării şi inovației;
  • îmbunătăţirea mediului şi a spațiului rural, prin sprijinirea gestionării terenurilor;
  • îmbunătăţirea calităţii vieții în mediul rural şi promovarea diversificării activităților economice.

 

 

Orientări strategice

 

  • îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier;
  • îmbunătăţirea mediului şi a regiunilor rurale;
  • creşterea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării;
  • construirea capacităţii locale de ocupare a forţei de muncă şi de diversificare;
  • transpunerea priorităţilor în programe;
  • complementaritatea cu alte instrumente comunitare.