Grupul de lucru REGIO Imprimare
  • Acţionează în vederea identificării de nevoi de dezvoltare durabilă cu caracter regional
  • Dezvoltă şi implementează proiecte de dezvoltare durabilă finanţabile prin Programul Operaţional Regional - POR