Oportunitati de finantare

In ConstructieObiectivele CPPDD
Obiective PDF Imprimare Email

 

   Obiectivele generale prin care CPPDD îşi îndeplineşte misiunea, sunt:

 CPPDD asigură resursele logistice, umane şi administrative necesare desfăşurării activităţilor de proiectare din planurile de învăţământ ale programelor de studiu gestionate de către DIMSIA;


 CPPDD gestionează activităţile de proiectare de proiecte de dezvoltare durabilă ale studenţilor şi cadrelor didactice ale DIMSIA;


 CPPDD participă la competiţiile de finanţare prin granturi ale organismelor ce finanţează dezvoltarea durabilă;


 CPPDD promovează prin toate mijloacele legale specifice filozofia progresului social şi economic prin educaţie pe tot parcursul vieţii, fundament al dezvoltării durabile.

 

Proiecte

LoginVizitatori online

Avem 11 vizitatori online