Oportunitati de finantare

In ConstructieFONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ PDF Imprimare Email

Obiectiv general

 

Promovarea unei dezvoltări rurale durabile în întreaga Comunitate, venind în completarea politicilor de piață şi de susținere a veniturilor aplicate în cadrul politicii agricole comune, al politicii de coeziune si al politicii comune în domeniul pescuitului.

 

 

Obiectivele specifice

 

  • îmbunătăţirea competitivității agriculturii şi silviculturii prin sprijinirea restructurării, dezvoltării şi inovației;
  • îmbunătăţirea mediului şi a spațiului rural, prin sprijinirea gestionării terenurilor;
  • îmbunătăţirea calităţii vieții în mediul rural şi promovarea diversificării activităților economice.

 

 

Orientări strategice

 

  • îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier;
  • îmbunătăţirea mediului şi a regiunilor rurale;
  • creşterea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării;
  • construirea capacităţii locale de ocupare a forţei de muncă şi de diversificare;
  • transpunerea priorităţilor în programe;
  • complementaritatea cu alte instrumente comunitare.
 

Proiecte

LoginVizitatori online

Avem 10 vizitatori online