Oportunitati de finantare

In ConstructiePROGRAMUL DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PDF Imprimare Email

Scop

 

Să contribuie la dezvoltarea Uniunii Europene ca societate a cunoașterii avansate, caracterizate printr-o dezvoltare economică durabilă, locuri de muncă mai numeroase și mai bune și coeziune socială crescută. În mod deosebit, programul urmărește să încurajeze schimburile, cooperarea și mobilitatea între instituțiile și sistemele educaționale din Uniunea Europeană pentru ca acestea să devină elemente de referință la nivel mondial. Totodată, programul vizează modernizarea și adaptarea sistemelor de învățământ și formare profesională din țările participante, cu precădere în contextul obiectivelor stabilite în Strategia UE 2020, aducând valoare adăugată europeană direct cetățenilor care participă la acțiunile sale de mobilitate și la alte acțiuni de cooperare.

 

Obiectiv general 

 

Să încurajeze schimburile, cooperarea și mobilitatea între instituțiile și sistemele educaționale din Uniunea Europeană pentru ca acestea să devină elemente de referință la nivel mondial.

 

Obiective specifice

 

 • Să contribuie la dezvoltarea unui învățământ de calitate pe tot parcursul vieții, să promoveze performanța, inovația și o dimensiune europeană în sistemele 1 și practicile din domeniu
 • Să sprijine realizarea unui spațiu european pentru învățarea pe tot parcursul vieții
 • Să ajute la ameliorarea calității, atractivității și accesibilității posibilităților de învățare pe tot parcursul vieții oferite în statele membre
 • Să accentueze contribuția învățării pe tot parcursul vieții la coeziunea socială, spiritul civic activ, dialogul intercultural, egalitatea de șanse între sexe și dezvoltarea personală
 • Să promoveze creativitatea, competitivitatea, șansele de angajare și dezvoltarea spiritului antreprenorial
 • Să promoveze învățarea limbilor străine și diversitatea lingvistică
 • Să contribuie la participarea sporită la învățarea pe tot parcursul vieții a persoanelor de toate vârstele, inclusiv a celor cu nevoi speciale și a grupurilor dezavantajate, indiferent de mediul lor socio-economic
 • Să susțină dezvoltarea pe baza TIC a conținuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice și practicilor inovatoare pentru învățarea pe tot parcursul vieții 8
 • Să întărească rolul învățării pe tot parcursul vieții la crearea unui simț al cetățeniei europene bazat pe înțelegere și respectarea drepturilor omului și a democrației, încurajarea toleranței și a respectului pentru popoare și culturi
 • Să promoveze cooperarea în domeniul asigurării calității în toate sectoarele învățământului
 • Să încurajeze utilizarea optimă a rezultatelor, produselor și proceselor inovatoare, precum și schimbul de bune practici din domeniul relevant pentru Programul de învățare pe tot parcursul vieții, cu scopul de a îmbunătăți calitatea învățământului și a formării profesionale.

 

Structura programului LLP

 

 • patru programe sectoriale care privesc învățământul preuniversitar (Comenius), învățământul superior (Erasmus), formarea profesională (Leonardo da Vinci) și educația pentru adulți (Grundtvig);
 • un program transversal axat pe domenii intersectoriale (cooperarea în domeniul politicilor și inovația privind învățarea pe tot parcursul vieții, limbile străine, utilizarea inovațiilor din tehnologia informației și comunicațiilor, difuzarea și exploatarea rezultatelor);
 • un program de susținere a predării, cercetării și reflecției privind integrarea europeană și principalele instituții și asociații europene (Programul Jean Monnet)

LLP

 

 

Proiecte

LoginVizitatori online

Avem 18 vizitatori online