Oportunitati de finantare

In ConstructiePROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE PDF Imprimare Email

Obiectiv general

 

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

 

 

Obiectivele specifice

 

 • Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
 • Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;
 • Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
 • Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
 • Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
 • Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

 

 

Axe prioritare

 

 • Axa Prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
 • Axa Prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
 • Axa Prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
 • Axa Prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
 • Axa Prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare
 • Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale
 • Axa Prioritară 7: Asistenţă tehnică
 

Proiecte

LoginVizitatori online

Avem 13 vizitatori online