Oportunitati de finantare

In ConstructiePROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL PDF Imprimare Email

Scopul POR este să sprijine, pe cât posibil, o creştere echilibrată a tuturor zonelor ţării, nu atât prin redistribuirea resurselor publice, cât mai ales prin asigurarea ca toate zonele să aibă un nivel minim de infrastructură de afaceri, socială şi capital uman, care să permită creşterea economică.

 

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea dezvoltării regiunilor României din punct de vedere economic și social, durabil şi echilibrat teritorial și sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere și îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază.

 

Obiectiv general

Dezvoltarea regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie împreună cu Programul Operaţional Sectorial Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi ale Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

 

Obiective specifice

 • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane prin abordare policentrică
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, în special centrelor urbane şi a legăturilor acestora
 • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor
 • Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri
 • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.
 • Implementarea POR va contribui la diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.

 

Axe prioritare tematice

 • Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere
 • Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
 • Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
 • Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
 • Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
 • Axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică
 

Proiecte

LoginVizitatori online

Avem 6 vizitatori online