Oportunitati de finantare

In ConstructiePROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PDF Imprimare Email

Obiectiv general

 

Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate cu principiile unei dezvoltări durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Ţinta este o creştere medie anuală a PIB per persoană ocupată cu cca. 5,5 %. Aceasta va permite României, ca până în 2015, să atingă un nivel de aproximativ 55% din productivitatea medie a UE.

 

Obiective specifice

 

  • Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
  • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
  • Creșterea capacității de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituții de cercetare dezvoltare și inovare (CDI) și întreprinderi, precum și creșterea accesului întreprinderilor la CDI;
  • Valorificarea potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor și aplicarea acestuia în sectorul public (administrație) și cel privat (întreprinderi, cetățeni);
  • Creșterea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

 

Axe prioritare tematice

 

  • Axa Prioritară 1: Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient
  • Axa Prioritară 2: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru competitivitate
  • Axa Prioritară 3: TIC pentru sectoarele privat şi public
  • Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice
  • Axa Prioritară 5: Asistenţă tehnică
 

Proiecte

LoginVizitatori online

Avem 8 vizitatori online